nov 4

Ajut extraordinari de 2.000€ per als autònoms

Dirigit a tots els autònoms, empresaris individuals o societaris que acreditin els següents requisits:

  • Estar d’alta d’autònoms o mutualitat alternativa
  • En el cas de societats, de màxim tres socis
  • No pot haver-hi de mitjana més de 6 treballadors, comptant el propi autònom, o els socis treballadors
  • Domicili fiscal a Catalunya
  • Base imposable de la renda 2019 inferior a 35.000 euros
  • El rendiment net de l’activitat des de 1 de gener de 2020 fins a 30 de setembre de 2020 no pot superar 13.125€
  • Compatible amb altres ajudes i subvencions, i amb el treball per compte aliè

PENDENT DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT

Si esteu interessats, si us plau contacteu-nos

Leave a Comment