Jul 12

25 de Juliol Límit Presentació Impost Societats 2010

Us informem que aquest proper dilluns 25 de Juliol de 2011 finalitza el termini per a la presentació de l’impost de societats corresponent a l’exercici 2010.

Entre les novetats destaca una reducció del tipus impositiu (normalment era el 30%) per a aquelles empreses que no superen els cinc milions d’euros i no tinguin més de 25 empleats. Per a aquests casos, els primers 300.000 euros tenen una base impositiva del 20%. Encara que per a això han d’haver mantingut la seva plantilla o haver contractat.

Així mateix, el dissabte 30 de Juliol finalitza el termini per a la presentació dels comptes anuals de l’exercici 2010

Si desitjeu més informació, podeu consultar la nostra solució “Empreses

Vallparadís