Nov 28

Càlcul liquidació per acomiadament

Quan s’extingeix una relació laboral, el treballador té dret a percebre una liquidació.

Però és correcte el que m’ofereix l’empresa?. El nostre experimentat equip laboral, li assessorarà sobre la seva liquidació amb un cost de 20€.

La casuística en aquests casos és molt extensa, però breument, cal tenir clar que la liquidació (“finiquito”) es compon dels següents conceptes:

  • El salari corresponent als dies treballats en el mes en què s’extingeix la relació laboral.

  • Una compensació per les vacances no gaudides.

  • La part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries.

  • Indemnització. Per cada any treballat, correspon un cert nombre de dies d’indemnització, generalment entre 8 i 45 dies en funció del tipus d’extinció (Improcedent, ERO, objectiu, etc.)

 
En moltes ocasions, el treballador es pregunta:

  • És correcte el que m’ofereix l’empresa?

  • Ho haig de signar?

  • Hi ha terminis màxims per signar i/o cobrar?

 
La principal recomanació en cas de dubte, és sol·licitar una còpia de la liquidació i un termini de 24 hores per consultar.