Jul 3

20 juliol límit impostos segon trimestre 2012

Aquest proper divendres 20 de Juliol finalitza el termini per presentar les declaracions d’IRPF, IVA i Lloguers corresponents al segon trimestre de 2012. Si desitja domiciliar el pagament, l’últim dia és el 15 de Juliol.

Com sempre, estem a la vostra disposició i us aconsellem el lliurament de documentació amb celeritat per poder oferir-vos un millor servei.