Sep 27

21 octubre límit impostos tercer trimestre 2012

Aquest proper dilluns 21 d’octubre finalitza el termini per presentar les declaracions d’IRPF, IVA i Lloguers corresponents al tercer trimestre de 2012. Si desitja domiciliar el pagament, l’últim dia és el 15 d’Octubre.

Aquest es tracta d’un trimestre atípic, ja que comptarem amb factures amb diferents tipus impositius, les de Juliol i Agost tindran tipus impositius del 4, 8 i 18%, mentre que les corresponents al Setembre seran del 4, 10 i 21%.

Com sempre, estem a la vostra disposició i us aconsellem el lliurament de documentació amb celeritat per poder oferir-vos un millor servei.