Nov 13

Obligacions en Prevenció de Riscos Laborals i Protecció Dades

Estic obligat a contractar un servei de Prevenció de Riscos Laborals?

 

Hi ha 3 supòsits:

 

Sóc autònom sense assalariats a càrrec

  • No estàs obligat per Llei, però si et subcontracten (especialment en construcció), el contractista està en el seu dret d’exigir-t’ho per assegurar el compliment de la Normativa de Prevenció de Riscos Laborals

 

Sóc autònom amb assalariats a càrrec

  • Estàs obligat a desenvolupar un Pla de Prevenció (pots contractar a un Servei de Prevenció o fer-ho tu mateix, però ha d’existir)
  • Estàs obligat a oferir al treballador la Vigilància de la Salut (Revisió Mèdica), que ha de ser contractada a un Servei de Prevenció

 

Qualsevol altre supòsit amb assalariats a càrrec (SL, SA, ONG, Associació, Club, etc.)

  • Estàs obligat a desenvolupar un Pla de Prevenció (pots contractar a un Servei de Prevenció o fer-ho tu mateix, però ha d’existir)
  • Estàs obligat a oferir al treballador la Vigilància de la Salut (Revisió Mèdica), que ha de ser contractada a un Servei de Prevenció

La protecció de dades és obligatòria?

Sí. Totes les empreses i autònoms (independentment de si tenen assalariats o no) estan obligats a complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, quan disposin en els seus negocis dades de caràcter personal, enteses aquestes com totes aquelles que identifiquin a una persona física.

Puc acomplir la Protecció de Dades fent un curs subvencionat?

Molta cura, ja des de 2010 s’adverteix que aquest procediment pot ser considerat com a frau

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo advierte a empresas y consultores, a todos los gestores de formación para el empleo del sistema de bonificaciones de ámbito estatal, sobre la existencia de entidades que de manera gratuita ofrecen servicios de implantación, auditoría y asesoría jurídica en materia de protección de datos de carácter personal, que en la práctica financian estos servicios con cargo al crédito asignado para la formación, un hecho que puede llegar a ser constitutivo de fraude.