March 31

22 abril límit impostos primer trimestre 2014

Aquest proper dimarts 22 d’abril finalitza el termini per presentar les declaracions d’IRPF, IVA i Lloguers corresponents al primer trimestre de 2014. Si desitja domiciliar el pagament, l’últim dia és el dilluns 14* dimarts 15 d’abril. Com sempre, estem a la vostra disposició i us aconsellem el lliurament de documentació amb celeritat per poder oferir-vos un millor.

January 31

Pujada de les quotes mínimes a Autònoms per a 2014

Arran de l’increment de les Bases Mínimes de Cotització, la quota mínima d’Autònoms sofreix els següents canvis per 2014: De 256,72€ a 261,83€ per a autònoms persones físiques amb fins a 10 treballadors   De 256,72€ a 314,40€ per a aquells autònoms societaris o persones físiques que durant 2013 en algun moment tinguessin 10 treballadors.

January 9

20 i 30 de Gener 2014, finalitza termini presentació declaracions trimestral IRPF, IVA i LLoguers

Aquest proper dilluns 20 de gener finalitza el termini per presentar la declaració d’IRPF (retencions) corresponent al quart trimestre de 2013. El darrer dia per domiciliar és el dimecres 15 de Gener. Igualment, el proper dijous 30 de gener, finalitza el termini per presentar les declaracions d’IVA i pagament a compte de la renda corresponents.

October 2

20 Octubre darrer dia presentació impostos tercer trimestre 2013

Aquest proper diumenge 20 d’octubre finalitza el termini per a presentar les declaracions d’IRPF, IVA i Lloguers corresponents al tercer trimestre de 2013 i el Pagament A Compte de l’Impost de Societats. Si desitja domiciliar el pagament, el darrer dia és el dimarts 15 d’octubre de 2013. Com sempre, estem a la vostra disposició i.

July 3

20 juliol límit impostos segon trimestre 2013

Aquest proper dissabte 20 de juliol finalitza el termini per a presentar les declaracions d’IRPF, IVA i Lloguers corresponents al segon trimestre de 2013. Si desitja domiciliar el pagament, el darrer dia és el dilluns 15 de juliol de 2013. Com sempre, estem a la vostra disposició i us aconsellem el lliurament de documentació amb.

June 17

Darreres 2 setmanes per a la declaració de renda 2012

Entrem ja en les últimes dues setmanes per a la presentació davant l’Agència Tributària de la declaració de la renda de l’exercici 2012. L’últim dia de termini és el dilluns 1 de Julio de 2013, excepte para aquells contribuents amb domicili fiscal a la ciutat de Terrassa, que en ser festa local, tenen termini fins.

April 4

20 abril límit impostos primer trimestre 2013

Aquest proper dissabte 20 d’abril finalitza el termini per presentar les declaracions d’IRPF, IVA i Lloguers corresponents al primer trimestre de 2013. Si desitja domiciliar el pagament, l’últim dia és el dilluns 15 d’abril. Com sempre, estem a la vostra disposició i us aconsellem el lliurament de documentació amb celeritat per poder oferir-vos un millor.

March 7

Declaració obligatòria de béns a l’Estranger

L’Agència Tributària obliga a realitzar una declaració anual sobre els béns i drets situats a l’estranger. No és un impost, ja que NO tributa, però si té un bé a l’estranger i no ho declara, la sanció mínima és de 10.000€. Per exemple, està obligat a realitzar aquesta declaració anual si: És titular, beneficiari o.

January 7

21 i 30 de Gener 2013, finalitza termini presentació declaracions trimestral IRPF, IVA i LLoguers

Aquest proper dilluns 21 de gener finalitza el termini per presentar la declaració d’IRPF (retencions) corresponent al quart trimestre de 2012. El darrer dia per domiciliar és el dimarts 15 de Gener. Igualment, el proper dimecres 30 de gener, finalitza el termini per presentar les declaracions d’IVA i pagament a compte de la renda corresponents.

November 20

Modificacions en IVA, Mòduls i Pagaments en Efectiu

La publicació de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, implica diferents canvis importants en:   Pagaments en Efectiu Des del 19 de Novembre, no es poden realitzar pagaments i cobraments en efectiu per factures d’import superior a 2.500€. Només es poden realitzar mitjançant mitjans exclusivament bancaris.   Nous límits d’ingressos en Mòduls Transport: 300.000€  .