Comptable

El nostre equip d’assessors comptables i tributaris us ofereix, entre altres, els següents serveis:

  • Gestió de comptabilitats
  • Assessorament en la planificació i execució de qualsevol transacció amb implicacions comptables.
  • Elaboració dels comptes anuals de la vostra empresa i presentació en el Registre Mercantil
  • Constitució de societats
  • Comptabilitat de grups de societats (consolidació comptable)
  • Comptabilitat analítica
  • Anàlisi de costos
  • Avaluació d’inversions i valoració

t’interessa?