Laboral

El nostre equip de graduats socials i assessors laborals us ofereix la gestió administrativa del vostre personal. Igualment, disposem d’una gran capacitat per a tramitar un número elevat d’altes i baixes, estant acostumats a més de 50 moviments diaris.

Aquest servei està actiu tots els dies feiners de l’any, incloent divendres tarda. No tanquem per vacances.

 • Obertura de centres de treball.
 • Inscripció d’empreses al Règim General o Especial de la Seguretat Social.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Afiliacions, altes, baixes o variacions en el Règim General o Especial de la Seguretat Social (sistema RED).
 • Contractes laborals (assessorament i gestió).
 • Confecció i càlcul de nòmines i liquidacions.
 • Confecció models TC-1 i TC-2 a la Seguretat Social.
 • Declaracions periòdiques i resums anuals d’IRPF.
 • Assessorament en matèria de treballadors extracomunitaris.
 • Representació en conciliacions al CMAC.
 • Assistència a inspeccions de treball.