Mercantil

Comptem amb l’experiència necessària per resoldre qualsevol inquietud dels nostres clients en relació amb la legislació mercantil.

  • Constitució de societats.
  • Modificacions estatutàries.
  • Concurs de creditors (antiga suspensió de pagaments)
  • Juntes generals d’accionistes: ordinàries i extraordinàries.
  • Impugnació acords socials.
  • Confecció d’apoderaments.
  • Gestió de llibres societaris i secretaria de consell d’administració.
  • Fusions, escissions, transformacions i liquidacions de societats.
  • Contractes mercantils.
  • Compravenda d’empreses.
  • Dret concursal.
  • Dret canviari.

t’interessa?