Autònoms

Fins el 30 de juny de 2019, per 105€+IVA t’oferim:
 • Assessorament
 • Tramitació Alta Autònoms
 • Tramitació Alta Censos
 • Tramitació Alta IAE
 • Llibre de Visites

 

Solució Autònoms:

Un cop donat d’alta, tens tots aquests serveis avalats per més de 30 anys d’història per una tarifa fixa des de 55€+IVA/mes

La solució autònoms et permetrà concentrar-te a la teva feina, i nosaltres ens ocupem dels següents aspectes:

 • Servei integral (laboral, fiscal i comptable)
 • Llibre registre de vendes
 • Llibre registre de compres i despeses
 • Llibre registre de béns d’inversió
 • Estudi i confecció declaracions d’IVA i d’IRPF
 • Resums anuals
 • Suport telefònic il·limitat
 • Assessorament i consultes
 • Sense minutes horàries ni despeses ocultes

t’interessa?