Empreses

La solució empreses li permetrà concentrar-se al 100% a la seva empresa, nosaltres ens ocupem dels següents aspectes per una tarifa fixa des de 120€+IVA/mes

  • Realització dels apunts comptables
  • Confecció de declaracions d’impostos (IVA, IRPF, Societats, resums anuals, etc.)
  • El·laboració de balanços i estats financers
  • Evaluació del cost fiscal de l’exercici
  • Tancament de l’exercici i el·laboració de llibres de comptabilitat
  • El·laboració i presentació dels comptes anuals
  • Confecció i presentació de l’Impost de Societats
  • Assessorament i consultes