Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació

Què puc fer si no puc oferir ocupació als meus treballadors?
Ens trobem davant una situació excepcional, que requereix de mesures excepcionals. La normativa actual permet fer us de mesures de flexibilització.

  • Flexibilitat horària: Ens permetrà minimitzar la presència simultània de tots els treballadors minimitzant el risc de contagi.
  • Bossa horària: D’acord amb els nostres treballadors, podem fer ús d’aquesta eina.
  • Vacances: Tambè d’acord amb els treballadors.
  • Teletreball: Proporcionar els mitjans necessaris per a desenvolupar-ho, sempre que sigui possible.

Aquestes mesures poden evitar la pèrdua de llocs de treball.

No obstant, si ens és impossible acollir-nos a cap d’aquestes mesures ens quedaria l’opció de presentar un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació. A grans trets, haurem de presentar davant l’Autoritat Laboral una memòria explicativa i iniciar un període de consultes amb els/les treballadors/es. Un cop finalitzats els terminis i d’acord amb els treballadors es pot començar a aplicar.

Per a aquelles empreses que encara no són clients, si estan interessades en tramitar un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació, necessitarem que ens proporcionin la informació requerida en aquest formulari. Un cop cumplimentat, ens posarem en contacte amb vostè.

El cost dels nostres honoraris de tramitació és de 500€+IVA + 30€/treballador  Si posteriorment a la presentació es requereix de visita a la inspecció, aquesta es facturarà a banda.

Leave a Comment