Herències

El nostre qualificat equip professional li ajuda, assessora i orienta en el procés de tramitació d’herències i s’encarrega de dur a terme els tràmits necessaris.

Habitualment, el cost mitjà de les herències que estem tramitant a Terrassa oscil·la al voltant dels 850€.

El cost del procés és variable i depèn principalment dels següents factors:

  • Si el difunt té o no testament
  • Import dels béns a heretar (comptes corrents, immobles, etc.)
  • Nombre d’hereus
  • Nombre d’immobles urbans (habitatge, pàrquing, locals, etc.)

Els primers tràmits a realitzar després de la defunció, són

  • Obtenció en el Registre Civil de la localitat on es va produir la defunció, del certificat literal de defunció (convé sol·licitar diverses còpies).
  • 20 dies després de la data de defunció, cal sol·licitar una certificació del Registre General d’Actes d’Última Voluntat
  • El termini per pagar l’impost de successions és de sis mesos des de la data de la defunció

Registre General d’Actes d’Última Voluntat

Garcilaso, 123
08071 BARCELONA
Tel. 933 494 180

Veure mapa